Algemene (corona)voorwaarden en validiteit

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het invullen en verzenden van dit formulier, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Deelname aan de activiteiten van Actief Veenhuizen is voor alle deelnemers op eigen risico.

 

Corona maatregelen

Op 11 mei j.l. hebben wij akkoord gekregen van de gemeente Noordenveld om weer activiteiten te gaan organiseren voor groepen. Dit onder voorwaarde van enkele maatregelen. Hiervoor hebben we een protocol opgesteld. Wij gaan er aller tijden van uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen in het naleven van ons protocol. Bekijk hier onze coronamaatregelen

 

VALIDITEITSVERKLARING

Actief Veenhuizen staat voor veilig veilig werken. Hiervoor werken wij met een risicovolgsysteem, waardoor Actief Veenhuizen zich heeft kunnen verzekeren  tegen aansprakelijkheid.

 

Voor aanvang van de activiteiten wordt aan de deelnemers gevraagd een validiteitsverklaring te ondertekenen. Door het naar waarheid invullen en het ondertekenen van dit formulier geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van onder andere de risico’s van de activiteiten. Ook geeft de deelnemer aan dat hij/zij zichzelf in staat acht om aan deze activiteiten mee te doen.

Daarnaast inventariseren wij op deze manier of er deelnemers zijn met fysieke of mentale problemen, waar wij tijdens de begeleiding van de activiteit rekening mee moeten houden.

Voor het ondertekenen van de validiteitsverklaring zijn er twee mogelijkheden:

1. U kunt de validiteitsverklaring  hier downloaden en door alle deelnemers apart laten invullen en ondertekenen.

2. U kunt het formulier onderaan deze pagina invullen en het vakje aanvinken, waardoor u ermee akkoord gaat dat u als hoofdboeker verantwoordelijk bent voor de validiteit van alle deelnemers.

 

Zonder ondertekende validiteitsverklaring is een deelnemer niet verzekerd tijdens de activiteiten en mag Actief Veenhuizen weigeren de activiteit uit te voeren. 

 

CONTRA INDICATIES

  • Onder contra-indicaties wordt verstaan: (ernstige) blessures of aandoeningen aan een of meerdere lichaamsdelen, of gemoedstoestanden die het uitvoeren van een activiteit gevaarlijk dan wel onmogelijk maken.
  • De deelnemer dient de contra-indicaties, kledingadviezen en regels t.a.v. alcohol, drugs en medicijngebruik te handhaven.
  • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om te bepalen in welke mate een contra-indicatie hen belemmert bij de uitvoering van een activiteit.
  • Indien deelnemers niet kunnen zwemmen dienen ze dit aan te geven bij het inleveren van deze verklaring (indien van toepassing op de activiteiten.

 

ALCOHOL- en/of DRUGSGEBRUIK

Voor– en tijdens de sportieve activiteiten is het gebruik van alcohol en/of drugs verboden.


MEDICIJNGEBRUIK

Het gebruik van medicijnen kan een contra-indicatie zijn. Lees hiervoor de bijsluiter.

 

KLEDINGADVIES

• Pas de kleding aan op de activiteit en het weer!
• De kleding kan vies worden, dus houdt daar rekening mee.
• Zorg voor goed schoeisel, geen slippers, hakken of instappers.
• Lange haren graag vast met een elastiek.

 


 

Ondertekening validiteitsverklaring


Hierbij verklaart onderstaande persoon dat de deelnemers:

  • zich bewust zijn van eventuele risico's die de uitvoering van de activiteit met zich mee brengt;
  • fysiek en mentaal in staat zijn om aan de activiteiten deel te nemen;
  • op de hoogte zijn van de geldende regels (t.a.v. alcohol, drugs en medicijngebruik), fysieke eisen en het risico.
  • akkoord te gaan en zich te houden aan het corona protocol.  

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bel met 0592 785 804 of vul ons contactformulier in!