Algemene voorwaarden

 

Aanmelding, kosten en annulering

 1. Door het invullen en retour zenden van het bevestigingsformulier, bevestig u de boeking van een programma bij Actief Veenhuizen. Dit betekent tevens dat u akkoord bent met onze algemene voorwaarden
 2. Deelname is echter pas definitief na het voldoen van de aanbetaling van 50% binnen 2 weken na reservering. 
 3. Indien de boekingskosten niet binnen de betalingstermijn voldaan zijn, is er een kans dat de reservering komt te vervallen. 
 4. Het definitief aantal deelnemers moet uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit zijn doorgeven aan Actief Veenhuizen.
 5. Bij annulering binnen 7 dagen of negatieve wijzigingen van het deelnemersaantal binnen 7 werkdagen voor aanvang, wordt het geoffreerd aantal deelnemers in rekening gebracht.
 6. De reservering is kosteloos te annuleren, mits 7 dagen vóór het plaatsvinden van de activiteiten. De reeds betaalde kosten worden dan teruggeboekt. 
 7. Bij annulering van de gehele activiteit korter dan 7 dagen vóór aanvang van het programma, is Actief Veenhuizen genoodzaakt 50% van de totale kosten in rekening te brengen, vanwege inmiddels gemaakte kosten. Dit bedrag wordt verrekend bij terugboeking van al betaalde kosten. 
 8. De opgegeven kosten zijn inclusief btw. 

 

 

Deelname en gedragscode 

 1. Actief Veenhuizen werkt met het concept ‘Challenge by Choice’. Dat houdt in dat een ieder zelf de keuze maakt aangaande fysieke en mentale inspanning tijdens de activiteiten. 
 2. Actief Veenhuizen respecteert ieders grenzen en verwacht diezelfde houding van de deelnemers aan tijdens de activiteiten. 
 3. Op de locatie van de activiteiten zijn de aldaar geldende huis- en gebruikersregels van kracht. 
 4. Actief Veenhuizen geniet graag van ieders gemotiveerde, constructieve, kritische en inspirerende inzet tijdens de activiteiten. Met zorg voor elkaars veiligheid, gezondheid, leermomenten en plezier. 

 

 

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de activiteiten van Actief Veenhuizen is voor alle deelnemers op eigen risico.
 2. Sportactiviteiten brengen een zeker risico met zich mee. Door ondertekening van de validiteitsverklaring verklaart de klant dat alle door hem/haar aangemelde personen zichzelf fysiek en mentaal in staat achten op verantwoorde wijze aan de activiteit(en) deel te nemen.
 3. Instructies aangaande veiligheid (bv tijdens activiteiten) dient men in acht te nemen. Eenieder is zelf aansprakelijk voor schade en letsel, ontstaan door onacceptabel, onveilig gedrag. 
 4. Actief Veenhuizen werkt alleen met gekeurde materialen. Al onze instructeurs zijn goed getraind en bezitten over voldoende kennis en vaardigheden om u op een veilige manier een geweldige dag te bezorgen.
 5. Actief Veenhuizen is niet aansprakelijk voor eventuele schade door verlies, diefstal en/of lichamelijk letsel, die deelnemers direct of indirect ondervinden als gevolg van de activiteiten en/of het gebruik van de materialen, tenzij deze schade rechtstreeks te wijten is aan een grove nalatigheid of verwijtbare misslag van Actief Veenhuizen.
 6. Door overmacht, zoals bepaalde weersomstandigheden, kan het voor een goed en veilig verloop van de activiteiten nodig zijn wijzigingen in planning en activiteiten aan te brengen. Actief Veenhuizen zal in dat geval een passend alternatief bieden en de deelnemers hier zo snel mogelijk over inlichten.
 7. Actief Veenhuizen behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers uit te sluiten van deelname, wanneer Actief Veenhuizen dit nodig acht met het oog op veiligheid en het voorkomen van schade.

 

 

Fotomateriaal

Tijdens activiteiten bij Actief Veenhuizen kunnen foto’s worden gemaakt.

Deze foto’s kunnen ook worden gebruikt voor PR activiteiten van Actief Veenhuizen, zoals de website, foldermateriaal of social media. 

Indien een deelnemer duidelijk herkenbaar op beeld staat, zullen de instructeurs van Actief Veenhuizen ten aller tijden toestemming  aan de betreffende deelnemer vragen, of de foto's voor bovengenoemde PR activiteiten gebruikt mogen worden.

 

 

Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u contact opnemen met Actief Veenhuizen.

 

 

 

download de algemene voorwaarden, pdf bestand.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bel met 0592 785 804 of vul ons contactformulier in!