ALGEMENE VOORWAARDEN


 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Actief Veenhuizen stuurt een voorstel of offerte per mail. Offertes zijn vrijblijvend en kosteloos. Een optie wordt op verzoek verstrekt en heeft slechts een afgesproken geldigheidsduur van 14 dagen.
 2. Uw reservering is pas definitief na het invullen van ons bevestigingsformulier. Dit betekent tevens dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden van Actief Veenhuizen. 
 3. De prijzen op onze website gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en inclusief btw. 
 4. Na afloop van de activiteiten ontvangt u per mail een factuur van Actief Veenhuizen.
 5. Actief Veenhuizen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Mocht u hier niet aan kunnen voldoen, dan werken wij met een (aan)betaling van 50% voorafgaand aan de activiteiten. U dient deze uiterlijk een week voor aanvang van de geboekte activiteiten te voldoen. Indien de aanbetaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan, behoudt Actief Veenhuizen zich het recht om de reservering te laten vervallen. 
 7. Het definitief aantal deelnemers moet uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de activiteit zijn doorgeven aan Actief Veenhuizen. 
  Bij negatieve wijzigingen van het deelnemersaantal binnen 8 werkdagen voor aanvang, wordt het laatste aantal doorgegeven deelnemers in rekening gebracht.
 8. De reservering is kosteloos te annuleren, mits 1 maand vóór het plaatsvinden van de activiteiten.
 9. Bij annulering van de gehele activiteit korter dan 1 maand vóór aanvang van het programma, is Actief Veenhuizen, vanwege de inmiddels gemaakte kosten, genoodzaakt 50% van de totale kosten in rekening te brengen. Eventuele reeds betaalde kosten worden hiermee verrekend. 
 10. Bij annulering binnen één week voor aanvang van het programma brengt Actief Veenhuizen het totale reserveringsbedrag in rekening.

 

DEELNAME EN GEDRAGSCODE 

 1. Actief Veenhuizen werkt met het concept ‘Challenge by Choice’. Dat houdt in dat een ieder zelf de keuze maakt aangaande fysieke en mentale inspanning tijdens de activiteiten.
 2. Actief Veenhuizen respecteert ieders grenzen en verwacht diezelfde houding van de deelnemers aan tijdens de activiteiten.
 3. Op de locatie van de activiteiten zijn de aldaar geldende huis- en gebruikersregels van kracht.
 4. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan de activiteiten van Actief Veenhuizen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan de activiteiten van Actief Veenhuizen is voor alle deelnemers op eigen risico.
 2. Sportactiviteiten brengen een zeker risico met zich mee. Door ondertekening van de validiteitsverklaring verklaart de klant dat alle door hem/haar aangemelde personen zichzelf fysiek en mentaal in staat achten op verantwoorde wijze aan de activiteit(en) deel te nemen.
 3. Instructies aangaande de veiligheid (bv tijdens activiteiten) dient men in acht te nemen. Een ieder is zelf aansprakelijk voor schade en letsel ontstaan door onacceptabel of onveilig gedrag.
 4. Actief Veenhuizen werkt alleen met gekeurde materialen.
 5. Al onze instructeurs zijn goed getraind en bezitten over voldoende kennis en vaardigheden om u op een veilige manier een geweldige dag te bezorgen.
 6. Actief Veenhuizen is niet aansprakelijk voor eventuele schade door verlies, diefstal en/of lichamelijk letsel, die deelnemers direct of indirect ondervinden als gevolg van de activiteiten en/of het gebruik van de materialen, tenzij deze schade rechtstreeks te wijten is aan een grove nalatigheid of verwijtbare misslag van Actief Veenhuizen.   

Actief Veenhuizen geniet graag van ieders gemotiveerde, constructieve, kritische en inspirerende inzet tijdens

de activiteiten. Met zorg voor elkaars veiligheid, gezondheid, leermomenten en plezier.

   

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u contact opnemen met Actief Veenhuizen.


Actief Veenhuizen Drenthe

 

ACTIEF VEENHUIZEN
Meidoornlaan 40 
9341 AP Veenhuizen
(Navigeer je met Google maps? Toets 'Actief Veenhuizen' in de zoekfunctie, in plaats van het adres)


E-mail: info@actief-veenhuizen.nl

Tel: 0592-785804

 

Volg ons ook op: